Όραμα: Πόσο σημαντικό είναι για τις επιχειρήσεις;

Όραμα: Πόσο σημαντικό είναι για τις επιχειρήσεις;

όραμα

Οι περισσότεροι επιχειρηματίες συγχέουν την έννοια του οράματος με αυτή του στόχου. Στην πραγματικότητα, οι δύο αυτές έννοιες έχουν τελείως διαφορετική σημασία. Στόχος μίας επιχείρησης μπορεί να είναι η επίτευξη ενός οικονομικού αποτελέσματος, η προσέγγιση ενός αριθμού πελατών, η πραγματοποίηση ενός αριθμού πωλήσεων κλπ. Το όραμα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από την επίτευξη ενός βραχυπρόθεσμου στόχου. Είναι ο γενικός τρόπος σκέψης και η φιλοσοφία της επιχείρησης σας, η εικόνα της στο μέλλον.

Γιατί όμως είναι τόσο σημαντικός ο ορισμός και η διατύπωση του οράματος σε μια επιχείρηση;

Είναι αναγκαίο το επιχειρηματικό όραμα να είναι ξεκάθαρο και να διαδίδεται μέσα στην επιχείρηση. Τρεις είναι οι πιο σημαντικοί λόγοι. Συγκεκριμένα το όραμα:

  • Δημιουργεί την αίσθηση της ενότητας

Διατυπώνοντας και κάνοντας σαφές το όραμα της επιχείρησης σας σε όλους όσους σχετίζονται με αυτή, δημιουργείται η αίσθηση της συμμετοχής τους σε ένα σύνολο. Όλοι δρουν και ενεργούν οργανωμένα και συντονισμένα με γνώμονα την επίτευξη ενός κοινού σκοπού.

  • Εμπνέει

Η ύπαρξη ενός οράματος είναι το στοιχείο εκείνο το οποίο παρακινεί τους πάντες μέσα στην επιχείρηση. Δίνει κίνητρο, προσανατολισμό και χαρίζει τον απαραίτητο ενθουσιασμό σε μια δύσκολη εποχή για την επιχειρηματικότητα.

  • Ορίζει στόχους

Έχοντας διατυπώσει το επιχειρηματικό σας όραμα μπορείτε πλέον να ορίσετε και να θέσετε τόσο τους βραχυπρόθεσμους όσο και τους μακροπρόθεσμους στόχους σας ενώ παράλληλα φροντίζετε για την σωστή οργάνωση και τον προγραμματισμό μέσα στην επιχείρησή σας.

Εάν πιστεύετε ότι υστερείτε στον προσδιορισμό του οράματος σας καθώς και στην διάδοσή του μέσα στην επιχείρησή σας, η DK Marketing είναι εδώ. Μέσα από τα Advisory Courses τα οποία προσφέρουμε, μπορούμε να σας οδηγήσουμε στα επιθυμητά αποτελέσματα.