Στρατηγική Ανάπτυξη - στατιστικά | DK Marketing

Στρατηγική Ανάπτυξη στις Διεθνείς Αγορές

Χωρίς το κατάλληλο πλάνο και στρατηγική, είναι βέβαιο ότι οι επιχειρήσεις δεν θα πετύχουν τους στόχους τους.

Εμείς στην DK Marketing διαθέτουμε την τεχνογνωσία και το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό για να σας υποστηρίξουμε αποτελεσματικά στον στρατηγικό σχεδιασμό σας.

Μαζί θα “χαράξουμε” τη στρατηγική ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο της εταιρίας σας, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παρόντες και μελλοντικούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την πορεία σας.

Όλα ξεκινούν και τελειώνουν εδώ. (διαφορετικά/ Το Α και το Ω της επιχειρησιακής σας πορείας.)

Ανάλυσης Υφιστάμενης Κατάστασης με τη χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών εργαλείων, συνεντεύξεων διοικητικής ομάδας, αποτύπωσης και καταγραφής της παραγωγικής δυνατότητας εγκαταστάσεων.

Πετυχαίνουμε σαφή και αναλυτικό προσδιορισμό των δυνατών και αδύνατων σημείων της εταιρείας σας, αλλά και των ευκαιριών και απειλών που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε.

Αξιολόγηση και ανάλυση υλικού μάρκετινγκ των προωθητικών ενεργειών και του επικοινωνιακού πλάνου των τελευταίων τριών χρόνων.

Ανάλυσης Ανταγωνισμού, για τον σαφή προσδιορισμό και την τοποθέτηση της εταιρείας σε σχέση με ανταγωνιστικά προϊόντα των ενδιαφερομένων αγορών.

Δημιουργίας και σύνταξη στρατηγικού αναλυτικού πλάνου για τον ακριβή προσδιορισμό χωρών και κοινού στόχου.

Στρατηγική Ανάπτυξη - banner | DK Marketing
barcode banner

Δημιουργία πλάνου προώθησης για την τοποθέτησή σας στην αγορά, αλλά και τις τακτικές και ενέργειες Marketing σε βάθος χρόνου.

Ανάλυση προϊόντικού χαρτοφυλακίου, τεχνικών χαρακτηριστικών προϊόντων για να δούμε κατά πόσο μπορούν να ανταποκριθούν στις μελλοντικέ απαιτήσεις των καταναλωτών.

Έλεγχος της συσκευασίας αν πληροί τις προϋποθέσεις για τις νέες τάσεις που διαμορφώνονται. Γιατί τα προτιμούν ή όχι οι μεσάζοντες και ο τελικός καταναλωτής.

Αξιολόγησης Ετοιμότητας για Εξαγωγικές Δραστηριότητες, για την εύρεση των ικανοτήτων της εταιρίας σας σε σχέση με το διεθνές περιβάλλον, σε περίπτωση που επιθυμείτε να επεκτείνετε τις δραστηριότητές σας σε νέες αγορές.

Διεξαγωγής Market Research, με σκοπό την εύρεση των μελλοντικών τάσεων της αγοράς ώστε να σχεδιαστούν οι ενέργειες με βάση τις τάσεις που θα εξελιχτούν στο προσεχές διάστημα.

Δημιουργία αναλυτικού πλάνου ενεργειών για την επίτευξη των στόχων.

Στρατηγική Ανάπτυξη | DK Marketing
Στρατηγική Ανάπτυξη | DK Marketing
Στρατηγική Ανάπτυξη | DK Marketing
Στρατηγική Ανάπτυξη | DK Marketing
Στρατηγική Ανάπτυξη | DK Marketing
Στρατηγική Ανάπτυξη | DK Marketing

Στη DK Marketing χαράζουμε μαζί τον δρόμο σας προς τις διεθνείς αγορές!