Κωνσταντινούπολη

2009 - Κωνσταντινούπολη

Ολοκλήρωση του σχεδιασμού του προγράμματος DK Certified Partners και δημιουργία γραφείου στην Κωνσταντινούπολη.