Στη DK Marketing σκεφτόμαστε και δημιουργούμε brands που οι πελάτες μας λατρεύουν.

Σχεδιασμός παπούτσι

Στον επιχειρηματικό κόσμο, 9 στα 10 νέα προϊόντα είναι καταδικασμένα να αποτύχουν.

Πως όμως αυτό το 10% οδηγείται στην επιτυχία;

Δυστυχώς, μια καλή ιδέα ή και μια καλή συσκευασία δεν αρκεί. Ένα πετυχημένο προϊοντικό concept πρέπει να βασίζεται στην πολύ καλή ανάλυση των τάσεων και στοιχείων της αγοράς, στο τι πραγματικά θέλει ο καταναλωτής σε χωρητικότητα, σε γεύση, σε τι συσκευασία θα τοποθετηθεί στο ράφι και πολλούς άλλους παράγοντες. Δυστυχώς όμως δεν είναι μόνο αυτά γιατί ένα επιτυχημένο προϊόν και μια πετυχημένη συσκευασία θα πρέπει να μπορεί να παραχθεί από τον υφιστάμενο εξοπλισμό χωρίς να μειώνει την παραγωγική δυνατότητα άρα και τη μονάδα κόστους των εν λόγω προϊόντων. Διότι η σχέση τιμής ποιότητας την καθορίζει ο καταναλωτής, το ίδιο και την επιτυχία του προϊόντος και όχι ο artist graphics designer.

Εδώ στην DK Marketing, διαθέτουμε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που αποτελείται από μηχανικούς υλικών, markter, ερευνητές αγοράς κλπ για να εξασφαλίσουμε πως τα προϊόντα που θα σχεδιάσουμε θα πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να πετύχουν την τοποθέτηση και υιοθέτηση από το καταναλωτικό κοινό. Το μότο μας είναι από την σύλληψη στην υλοποίηση, από την παραγωγή στην κατανάλωση.

Έρευνα αγοράς, συλλέγοντας μια σειρά από αναγκαίες και εξειδικευμένες πληροφορίες σχετικά με τις καταναλωτικές τάσεις ανά περιοχή/αγορά/κοινό, ανταγωνιστικών προϊόντων, πετυχημένων ή αποτυχημένων παρόμοιων προϊόντων των τελευταίων ετών.

Ανάλυση των παραγωγικών δυνατοτήτων με έμφαση στις μηχανές συσκευασίας.

Industrial Design, Graphics Design & Prototyping, σχεδιασμός και επιλογή της ιδανικής τελικής μορφής προϊόντος επιστρατεύοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές και τεχνολογίες του κλάδου (3D Design, 3D Rendering, 3D Printing).

Packaging & Label legislation, για την υιοθέτηση συσκευασίας που προβάλει και προστατεύει άριστα το προϊόν σας, αλλά και για την συμμόρφωσή του στα νομοθετικά πλαίσια των αγορών που απευθύνεται, με τον σχεδιασμό και την δημιουργία των σωστών σημάνσεων σε πρωτογενή και δευτερογενή συσκευασία.

Product Testing με καινοτόμα εργαλεία DK AI Testing Lab.

Scale Up, ερευνούμε και σχεδιάζουμε τις συσκευασίες με σκοπό τη μαζικής παραγωγής του τελικού προϊόντος.

New Product Portfolio, προσαρμογή νέων προϊόντων στο υφιστάμενο προϊοντικό σας χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς και τις παραγωγικές δυνατότητες.

Product Marketing material, δημιουργία του κατάλληλου προωθητικού υλικού (sampling, displays, POP και άλλα) ώστε να εξασφαλισθεί η ορθή τοποθέτηση στην αγορά και η διαφοροποίησή του από τον ανταγωνισμό.

Σχεδιασμός suit case
Συσκευασία πατατάκια
Suit Case x-ray image
Σχεδιασμός συσκευασίας garlic
barcode banner

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Ανθρωπομετρία
Ανάλυση Παλετοποίησης