Η αναζήτηση για γνώση στην DK Marketing είναι μια διαρκής διαδικασία, που συνεχώς επαυξάνει την τεχνογνωσία μας. Είμαστε, άλλωστε, ειδικοί στην μετατροπή ακατέργαστων δεδομένων σε πολύτιμες πληροφορίες. Γνωρίζουμε όμως πως, ως Think Leaders του χώρου, το καθήκον μας προς το επιχειρηματικό κοινό δεν σταματάει απλά στην συλλογή πληροφοριών.

Εργαζόμαστε καθημερινά στο να διοχετεύουμε την κατάλληλη γνώση μας προσφέροντάς σας ό,τι χρειάζεστε με σκοπό την επιτυχία. Η εξειδικευμένη πληροφόρηση είναι σημαντικός παράγοντας επιτυχίας. Για το λόγο αυτό η εταιρεία μας ανέπτυξε ένα ειδικό τμήμα τεχνικών εκδόσεων.

Η εξειδικευμένη πληροφόρηση είναι βασικό εργαλείο επιτυχίας το οποίο υπογράφει η DK Marketing.

  • Σύνταξη και έκδοση του διμηνιαίου εξειδικευμένου περιοδικού στον χώρο της συσκευασίας AllPack Hellas με κυκλοφορία από το 2003.
  • Σύνταξη και έκδοση τετράγλωσσου περιοδικού 3D market News, ενός από τα πρώτα ενημερωτικά έντυπα γύρω από το 3D Printing πανευρωπαϊκά.
  • Έκδοση τεχνικού λεξικού όρων συσκευασίας, του Packaging Lexicon, του μοναδικού και πιο σύγχρονου λεξικού της συσκευασίας με κυκλοφορία σε 6 γλώσσες.
  • Δημοσίευση τεχνικών άρθρων στα Affiliate Websites της DKMarketing.gr,