Μοναδική Εμπειρία Χρήσης / UI & UX Design

Στην DK Marketing δίνουμε έμφαση στην εταιρική σας ταυτότητα, σε όλα τα μέσα.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις στην κατασκευή ιστοσελίδων τόσο από τεχνολογική όσο και απο λειτουργική άποψη, χαρίζοντας στους χρήστες σας μια μοναδική εμπειρία χρήσης.

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εργαλεία τα οποία θα ενισχύουν την ψηφιακή σας παρουσία.

Το design, η λειτουργικότητα, ο τρόπος παρουσιάσης του περιεχομένου, η ταχύτητα και πολλά άλλα είναι παράγοντες που λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη στην κατασκευή ιστοσελίδων.

Πιο συγκεκριμένα…

Κάθε project που αναλαμβάνουμε είναι μοναδικό και το θεωρούμε ως μια νέα ευκαρία να συνδιάσουμε την δημιουργικότητα με την παραγωγικότητά μας.

Θέλουμε websites λειτουργικά, με εντυπωσιακό User Interface και μοναδική εμπειρία χρήστη (User Experience)

Σχεδιάζουμε ιστοσελίδες και τις βελτιστοποιούμε ώστε να είναι πλήρως responsive στις φορητές συσκευές (Smartphones, Tablets etc)

Ένας χρήστης, πολλαπλές οθόνες.
Αυτόματη προσαρμογή περιεχομένου
από “έξυπνα ρολόγια” μέχρι τεράστιες οθόνες
βασισμένη σε κανόνες ΑΙ.

Web Platforms – ERP & CRM

Ακολουθούμε τις νέες τεχνολογίες και δημιουργούμε διασυνδέσεις με πλατφόρμες ERP και CRM.

SEO-friendly, Safe & Secure

Στην DK Marketing σχεδιάζουμε websites που είναι φιλικά προς τις μηχανές αναζήτησης. Έτσι αυξάνεται η ψηφιακή παρουσίαση του Brand σας, καθώς επίσης και ανεβαίνει το ποσοστό των εμφανίσεών σας στις οργανικές αναζητήσεις.

Αναπτύσσουμε ιστοσελίδες και εφαρμογές οι οποίες συνδιάζουν την ασφάλεια και την ταχύτητα!

Προγράμματα Loyalty και e-coupons μέσω του ηλεκτρονικού σας καταστήματος!