Ένας χρήστης, πολλαπλές οθόνες.
Αυτόματη προσαρμογή περιεχομένου
από “έξυπνα ρολόγια” μέχρι τεράστιες οθόνες
βασισμένη σε κανόνες ΑΙ.

Προγράμματα Loyalty και e-coupons μέσω του ηλεκτρονικού σας καταστήματος!

Design που σας χαρακτηρίζει

Στην DK Marketing δίνουμε έμφαση στην εταιρική σας ταυτότητα, σε όλα τα μέσα.

Έτσι φροντίζουμε και η ηλεκτρονική σας παρουσίαση να είναι μοναδική, με κύριο γνώμονα το User Experience, ώστε ο χρήστης να λάβει όλη την απαραίτητη πληροφορία.

Web Platforms – ERP & CRM

Ακολουθούμε τις νέες τεχνολογίες και δημιουργούμε διασυνδέσεις με πλατφόρμες ERP και CRM.