242%

Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις και οι έμποροι είναι κατά 242% πιο πιθανό να αναφέρουν ότι διεξάγουν έρευνες αγοράς τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο.

56%

Το 56% των πιο αναγνωρισμένων εμπόρων και εταιρειών διεξάγει έρευνα μία ή περισσότερες φορές τον μήνα.

Έρευνα Αγοράς, τεύχη

Μελετάμε πρώτα ποσοτικά και ποιοτικά την «εικόνα της αγοράς» ούτως ώστε να προβλέψουμε τις επιθυμίες του καταναλωτή. Αυτό συνήθως πραγματοποιείται μέσα από τον συνδυασμό των παρακάτω διαδικασιών:

  • Πραγματοποιούμε έρευνα αγοράς (market research) με την δημιουργία ερωτηματολογίων στραμμένων σε συγκεκριμένα κοινά
  • Την συλλογή στοιχείων μέσα από βάσεις δεδομένων από έχουν δημιουργήσει συγκεκριμένες εταιρείες
  • Την συλλογή στοιχείων που να συγκεντρώνονται συνολικά από την αγορά μέσω της συστηματικής παρατήρησης των καταναλωτών και των συνηθειών τους.
  • Τις συναισθηματικές αντιδράσεις όπου και αποτελούν τους καλύτερους δείκτες συμπεριφοράς, διότι οι καταναλωτές δεν λένε πάντα αυτό που ακριβώς εννοούν, γεγονός που δημιουργεί νέες μορφές στην έρευνα αγοράς βασισμένες σε συναισθηματικές αντιδράσεις (measurement reaction). H παρακολούθηση των συναισθηματικών αντιδράσεων των καταναλωτών σε μάρκες, διαφημίσεις κ.α. θα μπορούσε τελικά να είναι μια πιο αξιόπιστη μέθοδος για την κατανόηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Έχοντας πολυετή παρουσία στον χώρο του marketing, εξειδικευμένο προσωπικό και υψηλή τεχνογνωσία, μπορούμε να έχουμε την συνολική ή την μερική εικόνα των consumer insights, βάσει των οποίων γίνεται η αποτελεσματικότερη τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά.

«Αντικειμενικός» τρόπος έρευνας πριν την κυκλοφορία ενός προϊόντος,
με ανάλυση συναισθημάτων μέσω τεχνητής νοημοσύνης σε πραγματικό χρόνο.

Έρευνα Αγοράς, ανάλυση εκφράσεων
Έρευνα Αγοράς, συλλογή στοιχείων
Έρευνα Αγοράς - Lab