ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2010 – 2020

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2010 – 2020

Η παρακάτω έρευνα εκπονήθηκε από την DK MARKETING με σκοπό την ανάδειξη της σημασίας των ελληνικών εξαγωγών κατά την διάρκεια της δεκαετίας 2010 – 2020.

Βασικός πυλώνας της έρευνας είναι η ενδελεχής εξέταση των στοιχείων απόδοσης του ελληνικού εξαγωγικού εμπορίου γενικότερα, και των εξαγωγών ανά τομέα, ειδικότερα, σε σχέση με το ΑΕΠ, αλλά και σε σύγκριση με τα στοιχεία των υπολοίπων χωρών της ΕΕ.

Η επεξεργασία των στοιχείων απέδωσε εξαιρετικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα και συμπλήρωσε την συνολική εικόνα που παρουσιάζουν οι ελληνικές εξαγωγές.

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2010 – 2020

Η DK MARKETING ιδρύθηκε το 1999 και μετρά 20 και πλέον έτη πείρας στην συμβουλευτική εξαγωγών και στο διεθνές marketing. Σταθερός στόχος της είναι η ανάπτυξη και η βελτίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των πελατών της. Με αφετηρία την ενδελεχή γνώση της γεωγραφίας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω των ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών που διενεργεί, καθώς και με την χρήση εύστοχων και αναλυτικών εργαλείων, η DK MARKETING παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες εξαγωγών, στρατηγικής και επικοινωνίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σε διεθνές επίπεδο.