31/10/14

Η συσκευασία οδηγεί στην αγοραστική απόφαση!

Η συσκευασία  λοιπόν σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, επηρεάζει τη χονδρική πώληση , την πώληση στο κατάστημα, έχει αντίκτυπο στην ικανοποίηση του καταναλωτή από το προϊόν και […]
31/10/14

Χαρτί: ο ηγέτης της συσκευασίας!

Στο άρθρο με τίτλο «Χαρτί: ο ηγέτης της συσκευασίας!», που δημοσιεύτηκε στο 64ο τεύχος του περιοδικού συσκευασίας Allpack, ο Κος Καραβασίλης αναλύει τη διάρθρωση της αγοράς […]
31/10/14

Η καταναλωτική έρευνα και οι περιορισμοί της!

Η συλλογή και η διαχείριση της πληροφορίας είναι πλέον μία απαραίτητη διαδικασία για τις επιχειρήσεις, καθώς  είναι απαραίτητο  να λαμβάνουν αποφάσεις βασισμένες σε αντικειμενικά δεδομένα  και […]