«Όλος ο κόσμος ένα γραφείο», η εργασία από απόσταση κυρίαρχη τάση στην αγορά

«Όλος ο κόσμος ένα γραφείο», η εργασία από απόσταση κυρίαρχη τάση στην αγορά

Όλο και περισσότεροι είναι πλέον οι εργαζόμενοι οι οποίοι είτε εργάζονται αποκλειστικά «μακριά» από την επιχείρηση στην οποία απασχολούνται είτε η φύση της δουλειάς τους απαιτεί συνεχή κίνηση. Πλέον, η εποχή όπου ο μόνος τρόπος να επικοινωνήσει κάποιος συνάδελφος με τους υπόλοιπους ήταν μέσω της γραμματείας της εταιρείας έχει παρέλθει οριστικά ενώ η εργασία από το σπίτι γίνεται όλο και πιο εφικτή.
Χάρη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τις video-conferences και τις υπόλοιπες «ευκολίες» της σύγχρονης τεχνολογίας, ακόμη και η φυσική τοποθεσία μιας εταιρείας δεν είναι πια απαραίτητη. Πλέον, δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν δικά τους γραφεία αλλά χρησιμοποιούν co- working spaces όταν οι ανάγκες τους το απαιτούν.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της διάδοσης του φαινομένου αυτού, αποτελεί η κίνηση του δήμου του Κέιπ Τάουν να καθιερώσει ευέλικτο ωράριο με αποτέλεσμα να δώσει τη δυνατότητα σε ορισμένους εργαζόμενους να εργάζονται από το σπίτι. Η κίνηση αυτή είχε ως στόχο τη μείωση του κυκλοφοριακού χάους σε ώρες αιχμής.
Τα οφέλη από την υιοθέτηση μίας τέτοιας πρακτικής είναι πολλαπλά τόσο για τους εργαζομένους όσο και για την επιχείρηση:

  • Εξοικονόμηση κόστους λειτουργικών εξόδων καθώς δεν είναι απαραίτητη η καθημερινή χρήση ενός γραφείου για τη λειτουργία της εταιρείας
  • Μεγαλύτερη αποδοτικότητα καθώς δε χάνεται χρόνος στις μετακινήσεις
  • Ευελιξία και ταχύτητα

Στη DK Marketing χρησιμοποιούνται όλες οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της «εργασίας από απόσταση» ώστε να είναι δυνατή η άμεση συνεργασία των στελεχών μεταξύ τους με γνώμονα πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της.