Το 2019 αναμένεται …. «ιστορικό»

Το 2019 αναμένεται …. «ιστορικό»

Την περασμένη χρονιά είχαμε τα video και τις ζωντανές μεταδόσεις να κατακλύζουν το news feed του προφίλ μας. Πλέον, είναι οι λεγόμενες ‘’ιστορίες’’ αυτές που παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο και φυσικά οι εταιρικές σελίδες δεν θα μπορούσαν να μην ανταποκριθούν στην τάση αυτή.

Το ίδιο το Facebook ενισχύει την τάση αυτή δημιουργώντας νέα CTA αυτοκόλλητα για τις ιστορίες των σελίδων. Με τη νέα αυτή εφαρμογή, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ενεργήσουν όπως ακριβώς θα έκαναν μέσα από ένα μενού (Shop now, Book, Get directions κλπ.). Με άλλα λόγια, η δράση μεταφέρεται στο σημείο που χρησιμοποιούν περισσότερο οι χρήστες, σε αντίθεση με τις καθαυτό σελίδες, όπου η επισκεψιμότητα μειώνεται.

Το νέο εργαλείο αναμένεται να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τις επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να ωθούν τους επισκέπτες τους σε δράση χωρίς εκείνοι να επισκέπτονται τις σελίδες τους.

Τα νέα αυτοκόλλητα έρχονται σε συνέχεια της δοκιμαστικής λειτουργίας υπερ-συνδέσμων στις ιστορίες και αποδεικνύουν ότι, αν και διαρκούν μόνο 24ωρες, θα αποτελέσουν ένα δυναμικό trend για τη χρονιά που έρχεται και όχι μόνο.