«Συσκευασία του Αύριο»

«Συσκευασία του Αύριο»

Η DK MARKETING και το περιοδικό ALL PACK HELLAS συνεργάζονται για την διεξαγωγή έρευνας με θέμα την «Συσκευασία  του Αύριο». Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στην έκθεση Global Pack το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023 στο Hall 3 του Metropolitan Expo.

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση στον παρακάτω σύνδεσμο https://online.fliphtml5.com/cmwnd/gwch/.

Για την διεξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, απεστάλησαν 2 ειδών ερωτηματολόγια, ανάλογα με την δραστηριότητα της επιχείρησης.

Μπορείτε να δείτε την ολοκληρωμένη έρευνα εδώ. https://online.fliphtml5.com/cmwnd/eska/