Οι καταναλωτές στρέφονται προς οικολογικές συσκευασίες

Οι καταναλωτές στρέφονται προς οικολογικές συσκευασίες

Είναι γεγονός ότι το ζήτημα της οικολογίας απασχολεί όλο και μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων  είτε συνειδητά, επειδή πραγματικά ενδιαφέρονται για το περιβάλλον, είτε απλά λόγω ‘’μόδας’’. Παρ’ όλα αυτά όλο και περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται προς τις ‘’πράσινες’’ συσκευασίες και τις πιο οικολογικές λύσεις.
Πρόσφατη πανευρωπαϊκή  έρευνα απέδειξε ότι σε δείγμα 7,000 καταναλωτών οι 9 στους 10 επιθυμούν την επιβολή νομοθεσίας ώστε να αποδεικνύεται το πόσο ‘’πράσινη’’ είναι μια συσκευασία. Παρ’ όλα αυτά, οι ίδιοι οι καταναλωτές ζητούν περισσότερη ενημέρωση σχετικά με το ζήτημα, με τους Βρετανούς για παράδειγμα να ζητούν σε ποσοστό 88% οι σχετικές πληροφορίες να αναγράφονται επάνω στη συσκευασία. Επιπλέον, πάνω από το μισό των καταναλωτών στη Βρετανία περιόρισε τη χρήση προϊόντων με μη-οικολογικές συσκευασίες και 9 στους 10 ζητούν να είναι εύκολη η ανακύκλωσή τους.
Οι δύο πρώτες θέσεις σχετικά με τους πιο αφοσιωμένους καταναλωτές σε οικολογικές συσκευασίες ανήκουν στους Ισπανούς και στους Γερμανούς. Με ποσοστό 81% και 71%  αντίστοιχα απάντησαν ότι η οικολογική ή μη φύση μιας συσκευασίας επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την απόφασή τους ως προς την αγορά του προϊόντος.