Η ψηφιοποίηση στην Ελλάδα

Η ψηφιοποίηση στην Ελλάδα

Είναι δεδομένο πως η συνεισφορά της τεχνολογίας και των νέων τεχνολογικών διαδικασιών που έχουν καθιερωθεί, έχουν παρουσιάσει σημαντικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και την εξέλιξή τους. Οι σύγχρονες αυτές τεχνολογίες έχουν ως στόχο την πλήρη αυτοματοποίηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των εργοστασίων και όλων των διαδικασιών παραγωγής. Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες είναι αρκετά πολύπλοκες και λειτουργούν, είτε η καθεμία αυτόνομα, είτε αλληλοεπιδρώντας μεταξύ τους.

Ενώ ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια, το ξέσπασμα της πανδημίας επιτάχυνε σημαντικά τις διαδικασίες αυτές. Οι περισσότερες επιχειρήσεις μάλιστα θεωρούν ότι ο COVID – 19 θα έχει μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στις υπηρεσίες, στα προϊόντα τους, αλλά κυρίως στις αλυσίδες εφοδιασμού. Έτσι, η βιομηχανία κάνει συνολικές προσπάθειες να προσαρμοστεί σε αυτά τα νέα δεδομένα.

Διαβάστε την ολοκληρωμένη μελέτη στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://exportnews.gr/wpcontent/uploads/2022/02/%CE%97%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CC%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1.pdf