Ανάλυση κινδύνου στο διεθνές εμπόριο

Ανάλυση κινδύνου στο διεθνές εμπόριο

Ο κίνδυνος στο διεθνές εμπόριο είναι αυξανόμενος λόγω του εξαιρετικά ευμετάβλητου περιβάλλοντος. Οι τύποι κινδύνου που καλείται να αντιμετωπίσει μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο διεθνές εμπόριο βρίσκονται σε όλη την αλυσίδα αξίας και την εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ πηγάζουν σε μεγάλο βαθμό από το πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, νομικό, τεχνολογικό και φυσικό περιβάλλον όλων των χωρών που εμπλέκονται έμμεσα ή άμεσα στη διαδικασία. Ωστόσο, πέραν των αστάθμητων παραγόντων, οι τύποι επιχειρηματικών κίνδυνων ξεκινούν ή παρουσιάζονται στους τομείς που σχετίζονται με:

Δες την ολοκληρωμένη παρουσίαση στον παρακάτω σύνδεσμο:

  • την τυποποίηση
  • την μεταφορά
  • την μεταποίηση
  • την πληρωμή
  • την ασφάλιση
  • την επικοινωνία
  • άλλους απροσδόκητους κινδύνους

https://www.sev.org.gr/wp-content/uploads/2022/09/Risk-Analysis-in-International-Trade-DK.pdf